JANE WRIGHT

 

HEJ OCH VÄLKOMMEN!

 

Det är jag som är Jane och på den här sidan hitar du en samling bilder tagna av mig.

 

Jag som fotograf har ensamrätt till mina fotografiska verk i samma stund som det har skapats. Ensamrätten innebär att det enbart är jag fotografen, som har rätt att sprida, göra exemplar av, överföra eller på ågot annat sätt göra bilderna tillgängliga till allmänheten.

 

Jag har även ensamrätt att ändra mitt fotografiska verk eller att överföra det till en annan konstart. Ensamrätten innebär att alla andra som vill använda ett fotografiskt verk måste ha tillstånd från mig.

 

/Jane

Copyright @ All Rights Reserved